Бланк наказу про облікову політику пп 2013

бланк наказу про облікову політику пп 2013

Допомогти визначитися з ними можуть, зокрема, ті самі Методрекомендації № 635, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561, та інші подібні методрекомендації. Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Після реєстрації такої особи у Державному реєстрі посадова особа контролюючого органу анулює попередньо внесену до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Звісно, порядок і форму їхнього викладу в наказі кожен визначає на власний розсуд. Приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації), оформлюється приймання МНМА. Для обліку МНМА підприємство може розробити внутрішні документи, які виконуватимуть роль первинних. Виконання цих вимог можливе через розробку і реалізацію облікової політики.

Зразок наказу, наказ зразок

Размер файла: 276 кб
Количество загрузок: 1390
Скачать XLS: Vyhidni(zhovtenj).xls

Скачать PDF: NV-2013-V2_55.pdf

Похожие записи: