Таблиця 5 трудові відносини застрахованих осіб бланк

таблиця 5 трудові відносини застрахованих осіб бланк

Реквізит 25 Ознака нового робочого місця: позначка «Х» заповнюється в разі працевлаштування особи на нове робоче місце. Реквізит 03 Вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин; Реквізит 04 Зазначається код основного виду економічної діяльності, на підставі якого встановлено клас професійного ризику. Table_6_dodatok_4_Paudis Таблиця 7 до Додатку №4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком. Порядок отримання компенсації викладений у Постанові КМУ № 153 13 Якщо у звітному місяці був розірваний трудовий договір, вказують причину звільнення — статтю КЗпП, на підставі якої звільнено працівник Під табличною частиною необхідно вказати дату формування звіту. При цьому факт звільнення застрахованої особи з основного місяця роботи та факт заключення з нею договору ЦПХ на виконання робіт відображається окремими рядками. У першому рядку закінчення трудових відносин, а в наступному – початок цивільно-правових. Якщо протягом звітного періоду трудовий договір було укладено, а потім розірвано — на працівника робиться один запис.

Отчет по ЕСВ таблица 5 у разі смерті співробітника Звітність до

Скачать PDF: create add tab 5 SSC_v0.5_UA.pdf

Скачать PDF: d20cf56723bf171ec0c986f463b64d12.pdf

Похожие записи: