Довіреність на отримання заробітної плати бланк

довіреність на отримання заробітної плати бланк

Телеграма доручення складається з тексту доручення та посвідчувального напису з розшифруванням підпису нотаріуса і його печатки. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Так, ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» передбачає мінімальні допустимі відстані від дерев та чагарників до меж земельної ділянки, будівель та споруд в сільській місцевості. Головний спеціаліст Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Н.О. Бондарчук. Посланцями (посильними) можуть бути навіть тварини, птахи. На відміну від представника, посильний своєю волею не бере участі у встановленні визначених юридичних наслідків. Подібна термінологія використовується і в договорі доручення, за яким одна сторона зо­бов’язується від імені і за рахунок іншої сторони вико­нати певні юридичні дії. Назва організації чи підприємства, від якого повинні бути отримані матеріальні цінності.

Відповіді на найбільш поширені питання вкладників — ФГВФО

Размер файла: 644 Килобайт
Количество загрузок: 592
Скачать XLS: PDFO_Richna.xls

Похожие записи: