Бланк додаток №1 –кошторисЗвіти про виконання кошторисів Фондів (додаток 13) щоквартально подаються також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. Термін відрядження визначається ректором ДНУ, але не може перевищувати 60 календарних днів. Вся інформація та зразки документів на відрядження за кордон надається відділом по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами. Згідно з положеннями ст.121 Кодексу законів України про працю в період перебування у відрядженні за працівниками зберігаються місце роботи та середня заробітна плата. Наталя Лапіна,консультант журналу «Заработная плата»Как правило, в хозяйственной деятельности предприятия не обойтись без служебных командировок. Кроме того, к отчету должны прилагаться оригиналы документов (расчетные квитанции, кассовые и товарные чеки, проездные документы, акты закупки, квитанции к приходным ордерам и т. п.), подтверждающие расходы по командировке. Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільнення працівників. 3. Виділити ________гривень на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів.

Протокол собрания совладельцев многоквартирного дома

Скачать XLS: katalog_ukraina_2016-2.xls

Скачать RTF: proekt_11_miroshnich.rtf

Похожие записи: