Протокол про результати голосування бланк

протокол про результати голосування бланк

Степень подробности протокола определяется регламентом собрания. В большинстве случаев протокол может содержать лишь перечень вопросов, основные тезисы выступлений и принятые решения. Подготовленный по итогам собрания проект протокола, как правило, подписывается секретарем собрания и утверждается председателем. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано. Ільницький Ярослав Васильович (директор центру сприяння працевлаштування «Перспектива») – Хотів би подякувати профспілковий комітетза співпрацю та посильну підтримку в працевлаштуванні студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» і визнати роботу профспілкового комітету – задовільною. Жеребкування проводиться у два етапи: – перший – технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі місцевих організацій партій у жеребкуванні на другому етапі; – другий – жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені. Кореспонденція особистого характеру, не пов’язана з виконанням службових обов’язків у виборчій комісії, відправленню не підлягає. 14.9. Вихідні документи виготовляються в кількості примірників відповідно до числа адресатів. Вони оформлюються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань. Также в протокол обязательно заносятся выданные поручения (формулировки вида «Поручить И. П. Сергееву разработать план организации филиала компании»). Более подробные формы протокола могут содержать также дополнительные, побочные и другие виды вопросов, решаемых на собрании.

Депутати місцевих рад більше не можуть приховувати свої рішення

Скачать DOC: protocol-pro-stvorennya-organu-son.doc

Похожие записи: