Договір підряду з фізичною особою бланк

договір підряду з фізичною особою бланк

Договором може бути передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів. Типова форма № ОЗ-2 (бюджет) Акт про списання основних засобів. Відповідно до пп. 5.6.1 Закону про прибуток, до складу валових витрат платника податку відносять витрати на виплату винагород за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру. Типова форма N П-11 Наказ про затвердження штатного розпису Наказ про внесення змін до штатного розпису Штатний розпис Табель обліку використання робочого часу. Зазначений працівник займає штатну посаду та керується внутрішнім трудовим розпорядком на підприємстві (здійснюється табелювання такого працівника) (табл. 2). Таблиця 2 № з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Оподаткування Дт Кт Сума, грн. Водночас законодавство не забороняє укладати договори цивільно-правового характеру між підприємством і його працівниками на виконання робіт чи надання послуг у вільний від виконання основної роботи за трудовим договором час. Форма № ВЗСГ-4 Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин. Форма N ПБАСГ-9 Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-16 Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-17 Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби. Типова форма № ОЗ-12 (бюджет) Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах. Трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. У більшості випадків на практиці укладають саме безстрокові трудові договори. При составлении требований для трудового договора можно опираться на должностные инструкции.

Трудовые договора и контракты

Скачать XLS: poriv.xls

Похожие записи: