Журнал реєстрації посвідчень про відрядження бланк

журнал реєстрації посвідчень про відрядження бланк

Документ затверджується відповідними органами або посадовими особами, до компетенції яких належить вирішення питань, викладених у цих документах (додаток 9). 6.9.Затвердження документа здійснюється за допомогою грифа затвердження або виданням розпорядчого документа. Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідним первинним документом. За відсутності наказу добові витрати не виплачуються. Знак «№ » перед цифровим позначенням не ставиться. Індекс спільного нормативно-правового акта повинен складатися з індексів установ, що видали його, які проставляються через дріб. Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку про наявність додатка оформляють за такою формою: Додаток: лист Укрдержархіву 20.09.2010 року № 595/03-12 і додаток до нього, всього на 20 арк. в 1 прим. Заголовок складається з одного речення, в кінці якого крапка не ставиться. Тексти документів, що готуються до видання, друкуються через два міжрядкових інтервали. 12.3. Машинописні роботи виконуються за трьома категоріями терміновості: дуже термінові, термінові та звичайні. Обов’язку складання кошторису витрат при відрядженнях у межах України визначено не було. Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі. 11. Оформлення додатків до документів. 11.1. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання документа або документ в цілому. Якщо в проекті розпорядження йде мова про декілька питань, заголовок повинен формулюватися узагальнено.

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних

Скачать DOC: Nomenklatura_sprav_viddilu_kadriv.doc

Скачать PDF: nomen5.pdf

Скачать PDF: 001upos.pdf

Похожие записи: