H бланк паспорт бюджетно програми державного бюджету

h бланк паспорт бюджетно програми державного бюджету

Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника. Зокрема, встановлено, що головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом) паспорт бюджетної програми. Перша форма – «включення недостовірних даних до звітів про виконання державного бюджету (місцевого бюджету), річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет)». Склад цього порушення передбачає включення недостовірних даних в бюджетну звітність. Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів (ст. 34 Кодексу). Зазначені норми спрямовані на забезпечення своєчасності, достовірності та повноти бюджетних запитів. Глобальна група компаній, що входять до складу консорціуму «ЄДАПС», забезпечує замкнутий цикл виробництва ідентифікаційних документів та інформаційних систем, захисту товарів та документів від підробки.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених

Размер файла: 652 кб
Количество загрузок: 1893
Скачать RTF: 6.rtf

Скачать XLS: reestr.xls

Скачать PDF: Traitly.pdf

Похожие записи: